ZAWÓD - TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik odnajduje się współczesnym świecie, który jest zdominowany przez maszyny towarzyszące nam na każdym kroku. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści, potrafiący projektować maszyny i urządzenia, organizować ich produkcję, nadzorować pracę oraz przeprowadzać konserwację i naprawy m.in. pomp, sprężarek, przekładni, sprzęgieł, układów napędowych, robotów, manipulatorów oraz obrabiarek CNC. Do zadań technika mechanika należy m.in.:

  • opracowywanie dokumentacji technicznej i ruchowej produkcji maszyn i urządzeń,
  • wykonywanie i nadzorowanie produkcji, prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych oraz weryfikacji części i zespołów maszyn i urządzeń,
  • wykonywanie prób działania,
  • uruchamianie, regulacja i kontrola instalacji elektrycznej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • wykrywanie i usuwanie przyczyn awarii oraz uszkodzeń maszyn i urządzeń,
  • wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów lub zespołów,
  • obsługa maszyn i urządzeń, w tym programowanie i nadzorowanie działania obrabiarek CNC,
  • organizowanie bezpiecznej pracy w grupach pracowniczych.

Technik mechanik w trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje W tym roku planujemy otwarcie oddziału technika mechanika z podziałem na dwie grupy, w zależności od wybranej pierwszej kwalifikacji (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo Użytkowanie obrabiarek skrawających). Drugą kwalifikacją niezależnie od grupy jest Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Absolwenci tego kierunku zatrudniani są w sferze produkcyjnej i usługowej niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie itp. Jest również doskonale przygotowany do podjęcia studiów wyższych na kierunkach technicznych.