Podsumowując rok szkolny, nie sposób nie wyróżnić ucznia naszej szkoły Jakuba Berenta, ucznia 3 klasy technikum logistycznego, który został finalistą XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Rangę tego osiągnięcia podkreśla fakt, że uczeń znalazł się w gronie 65 finalistów wyłonionych w trybie trójstopniowych eliminacji, spośród 7191uczestników Olimpiady! Tylko dwoje uczniów reprezentowało województwo warmińsko – mazurskie. Niestety z powodu obecnej sytuacji pandemii nie można było wyłonić laureatów.

Olimpiada organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jakubie, dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły, gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w przyszłym roku szkolnym!

Opiekun:
Ewa Szydłowska-Woźny