Informujemy, że kształcenie praktyczne w CKZIU jest realizowane także w zdalnej formie. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem, który obowiązywał przed 16 marca 2020 roku. Nieuczestniczenie w zajęciach skutkować będzie nieklasyfikowaniem. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykonać poprawnie zadania stawiane przez nauczyciela. Na stronie internetowej www.ckziuelblag.pl zamieszczone są adresy nauczycieli z którymi należy obowiązkowo nawiązać kontakt.