ZAWÓD -  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych jest specjalistą z zakresu budowy, obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, zna też zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym. Techników pojazdów samochodowych w czteroletnim cyklu kształcimy od ośmiu lat, ale jest to powrót do tradycji szkoły. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie, nasi uczniowie mają też zajęcia na stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego o także w laboratoriach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie pozwoliły naszej szkole uplasować się w krajowej czołówce rankingu Perspektyw.

Technik pojazdów samochodowych zajmuje się:

  • analizowaniem i sporządzaniem dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
  • sporządzaniem dokumentów dotyczących ewidencji, obrotu i ubezpieczenia pojazdów,
  • ocenianiem stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów,
  • ustalaniem przyczyn uszkodzenia elementów pojazdów samochodowych,
  • obsługą urządzeń diagnostycznych i naprawczych,
  • programami komputerowymi stosowanymi w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych.