ZAWÓD - TECHNIK LOGISTYK 
 

Logistyk zajmuje się planowaniem, organizacją i kontrolą sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów do produkcji i wyrobów gotowych. Absolwent sprawdzi się jako specjalista ds. celnych i transportu samochodowego, sprzedaży i planowania popytu, handlu elektronicznego, spedycji itd. Nasza szkoła kształci logistyków od wielu lat, nasi absolwenci osiągają znakomite wyniki podczas egzaminu zawodowego. Nowoczesna pracownia logistyczna jest wyposażona m.in. w laptopy na stanowiskach uczniowskich, tablicę interaktywną oraz bramkę kontrolną wykorzystująca system RFID.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

Zadania zawodowe logistyka to:

  • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
  • zarządzanie zapasami,
  • organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową,
  • zarządzanie gospodarką odpadami,
  • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Zdobywając tytuł technika logistyka w naszej szkole, możesz uzyskać  CERTYFIKAT CANDIDATE EUROPEAN JUNIOR LOGISTICIAN, dzięki któremu dołączysz do grona najlepszych logistyków w Europie i usprawnisz zarządzanie logistyczne w firmie, w której pracujesz! European Junior Logistician jest podstawowym certyfikatem Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association - ELA) potwierdzającym kompetencje zawodowe osób zajmujących się profesjonalnie logistyką.

Uczniowie kierunku Technik logistyk mają również możliwość zdobycia certyfikatu  ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W SYSTEMACH KLASY ERP NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU EPICOR iScala za pośrednictwem Wirtualnych Laboratoriów, które  są innowacyjnym narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym w naszej szkole.

System Epicor iScala jest wykorzystywany w największych firmach logistycznych, dzięki czemu uczniowie mają pierwszy kontakt z oprogramowaniem biznesowym przydatnym w ich późniejszej pracy.