ZAWÓD - TECHNIK INFORMATYK


 

Absolwent kierunku technik informatyk jest doskonale przygotowany w zakresie nowoczesnych systemów sieciowych i baz danych, potrafi tworzyć aplikacje internetowe, montować i konfigurować sprzęt komputerowy, przetwarzać dźwięk i obraz. Informatycy są poszukiwani na rynku pracy nie tylko w kraju, ale także za granicą. Wszyscy uczniowie mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych, specjalistycznych zajęciach organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową! Drużyna z naszej Szkoły dwukrotnie zwyciężyła w Warmińsko-Mazurskich Zawodach w Administrowaniu Sieciami i Systemami Operacyjnymi "super@dmin" zorganizowanych przez Wydział Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie! W naszej szkole corocznie organizowany jest turniej ZSM LEGENDS uznawany za jeden z najlepszych LAN-ów na północy. Informatyka obowiązkowo realizowana jako przedmiot rozszerzony zgodnie z rekomendacją Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ułatwia przygotowanie do podjęcia studiów wyższych.

Zdobywane umiejętności zawodowe to między innymi:

  • posługiwanie się systemami operacyjnymi,
  • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
  • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami,
  • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
  • konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań,
  • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
  • projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
  • programowanie w wybranych językach, w szczególności C++, Java, PHP,
  • stosowanie metod programowania i dobór algorytmów,
  • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.