W dniach od 14  do 28 września można zapoznać się w naszej szkole z wystawą wypożyczoną z gdańskiego Centrum Hewelianum. Ku zachęcie – dla tych, którzy jeszcze jej nie obejrzeli – zacytujemy krótki opis zaczerpnięty ze strony internetowej Centrum:
„Czy rok świetlny to miara odległości, czy czasu? Czym różni się meteor od meteorytu? Czy na Księżycu są morza? Czym są czarne dziury? Wystawa „Astrożarty Jacka D.”, przygotowana przez gdańskie Centrum Hewelianum, w prosty i dowcipny sposób pomaga w zrozumieniu podstawowych pojęć astronomicznych.
Trzynaście humorystycznych rysunków autorstwa astronoma Jacka Drążkowskiego zostało początkowo wydanych w formie kalendarza na rok 2012, dzisiaj ma postać wystawy podróżującej.”

Mirosława Siwicka, Małgorzata Krasowska

 

 

 

Wszystkich Rodziców uczniów klas trzecich zapraszam 19 września 2017 r. o godzinie 1630 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie dotyczące działań ukierunkowanych na uczniów klas trzecich w r.szk. 2017/2018 w ramach  projektu „LEPSZY W ZAWODZIE - dostosowanie systemu kształcenia  uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb  lokalnego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). 

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły

 

 

Wszystkich Rodziców uczniów klas czwartych zapraszam 18 września 2017 r. o godzinie 1630 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie dotyczące w całości egzaminów zewnętrznych, w szczególności egzaminów maturalnych w roku 2018. 

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły

 

 

Wszystkich Rodziców uczniów klas drugich zapraszam 14 września 2017 r. o godzinie 1630 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Ze względu na duże znaczenie poszczególnych zagadnień (ewentualne pytania i oczekiwania Rodziców, dziennik elektroniczny, program wychowawczo-profilaktyczny, zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”) uprzejmie proszę o stuprocentową frekwencję. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów.

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły

 

 

Wszystkich Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszam 13 września 2017 r. o godzinie 1630 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Ze względu na duże znaczenie poszczególnych zagadnień (przedstawienie pracowników szkoły oraz ich funkcji i zadań, ewentualne pytania i oczekiwania Rodziców, dziennik elektroniczny, program wychowawczo-profilaktyczny, zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”, wyrażenie lub niewyrażenie zgody na uczestnictwo ucznia w określonych działaniach) uprzejmie proszę o stuprocentową frekwencję. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów.

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły

 

 

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top