16 listopada 2016 roku trzech uczniów klasy 4A Zespołu Szkól Mechanicznych w Elblągu: Roman Powroźnik, Kamil Pańczuk i Jakub Stankiewicz miało zaszczyt i przyjemność wchodzić w skład komisji oceniającej prace plastyczne złożone na regionalny konkurs plastyczny „Przyjaźń bez barier”, zorganizowany w ramach projektu „Przyjaźń bez barier - bogaci różnorodnością”. Zadanie nie było proste, bo wszystkie prace zachwycały. Oceniając dziecięca twórczość pod uwagę brano samodzielność wykonania, pomysłowość, techniki plastyczne, ale przede wszystkim praca miała chwytać za serce i informować, że prawdziwa przyjaźń nie zna barier. I to właśnie przesłanie kierowało uczniami, którzy dokonywali wyboru.

 
16 listopada 2016 r. w auli naszej szkoły odbyły się warsztaty dla uczestników projektu „Przyjaźń bez barier – bogaci różnorodnością”, prowadzone przez Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu - Panią Gabrielę Zimirowską. W dwugodzinnych zajęciach, oprócz naszych szkolnych wolontariuszy, brali również udział uczniowie Anglojęzycznego Gimnazjum REGENT w Elblągu.
Uczestnicy spotkania próbowali między innymi sami sformułować definicję wolontariatu i było to bliskie definicji, której źródłem jest Centrum Wolontariatu w Warszawie, że wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
Wśród uczestników projektu „Przyjaźń bez barier” potwierdziło się przekonanie, że działania na rzecz innych muszą wypływać z wewnętrznej, bezinteresownej chęci pomocy innym, do tego nie można nikogo przymusić, ale warto pamiętać o własnych potrzebach, wartościach, chęci rozwoju. Wolontariat może być też wspaniałą przygodą, spotkaniem z innymi ludźmi, okazją do sprawdzenia się, podzielenia doświadczeniem lub szansą na zdobycie nowych umiejętności. 

7 listopada 2016 roku grupa uczniów naszej szkoły wraz z uczniami Gimnazjum Anglojęzycznego Regent oraz wychowankami SOSW nr 2 w Elblągu, w ramach realizacji projektu Przyjaźń bez barier - bogaci różnorodnością, uczestniczyła w zajęciach muzealnych w Muzeum Stutthof.
Pod opieką wspaniałych Pań, pracowników Działu Oświatowego Muzeum, uczniowie odkrywali historię obozu. Czas spędzony w takim miejscu - miejscu pamięci, to czas niezwykły, to spotkanie z historią w najsmutniejszym jej wymiarze.4 listopada odbył się w naszej szkole początkowy etap I Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, organizowanej przez Uniwersytet Gdański. Zakres tematyczny I etapu olimpiady to: pojęcia z transportu, magazynowania, organizowania i monitorowania oraz terminologia fachowa w j. polskim i angielskim odpowiadająca w/w zagadnieniom. Z ośmiu uczniów, którzy wzięli udział w olimpiadzie, czterech dostało się do etapu okręgowego, który odbędzie się 10 marca 2017 roku.
3E: Karnowski Mateusz
3B: Filip Klara
3B: Piernicki  Karol
4B: Kołosińska Izabela
Gratulujemy i życzymy powodzenia!Młodzież ZSM w Elblągu w ciągu ostatniego tygodnia aktywnie i z pełnym zaangażowaniem uczestniczyła w programie realizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W trakcie projektu młodzież spotkała się z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, którzy przybliżyli tematykę lokalnego  rynku pracy, oczekiwań pracodawców wobec pracowników, a także podkreślili wagę poprawnego pisania dokumentów aplikacyjnych. Odwiedził nas również Miejski Rzecznik Konsumentów, który przypomniał młodzieży o prawach konsumenta, zasadach składania reklamacji oraz błędów jakie popełniają konsumenci przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży. Byliśmy również w ZUS, gdzie odbyły się warsztaty poświęcone wypełnianiom deklaracji, obejrzeliśmy ciekawą prezentację i filmy poświęcone zadaniom realizowanym przez tą instytucje, zobaczyliśmy archiwum, urzędomat, nie zabrakło również zadań realizowanych przy "okienku". Kolejny dzień przyniósł spotkania z praktykami. Młodzież miała okazje porozmawiać, zadać pytania przedsiębiorcom, którzy do lat funkcjonują na rynku i odnieśli niewątpliwy sukces. Byli to: Krzysztof Gąsiorek Future Kids, Krzysztof Mielczarek ELSPAW, Bogusław Marciniak Metrotest, Marcin Stępkowski MKS IMPROVE, Janusz Gierulski ART-MALEX. Panowie uświadomili młodzieży wagę wiedzy, znajomości języków obcych, pomysłu na siebie i konieczności nieustannego doskonalenia własnych umiejętności. Ostatniego dnia programu gościliśmy pracowników Urzędu Skarbowego, którzy przedstawili jakie obowiązki spoczywają na przyszłym przedsiębiorcy oraz odpowiadali na wszelkie pytania zadawane przez uczniów. Tego samego dnia naszą przygodę z „Otwartą firmą” zakończyliśmy odwiedzając bank, gdzie przedstawiono nam rolę instytucji finansowych oraz źródeł finansowania przedsiębiorstw, nie zabrakło również drobnych gadżetów. Dziękujemy wszystkim którzy brali udział w programie i przyczynili się do jego realizacji.

Agata Marczyk

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top