Dnia 19 i 20 marca 2009 r. uczniowie naszej szkoły, będący członkami Ochotniczej Straży Pożarnej, przeprowadzili pokazy sprzętu gaśniczego oraz zaprezentowali pierwszą pomoc przedmedyczną w Gimnazjum w Gronowie Górnym i Szkole Podstawowej w Pilonie. Podczas pokazów ochotnicy przeprowadzili pogawędki na temat zagrożeń pożarowych oraz podstaw ratownictwa. W pokazach brali udział maturzyści z kl. IV Tb: Paweł Gregorczyk, Piotr Król, Paweł Świdnicki, Dawid Zamorski oraz Jacek Janowski, którym asystowały szkolne koleżanki.

Zobacz zdjęcia.

Informujemy, że w naszej szkole realizowany jest projekt unijny „Nauczyciel XXI wieku”

Ogólna wartość projektu wynosi 552.235 zł. w tym wartość dofinansowania 469.400 zł. Projekt realizowany jest w latach 2008-2010. Ostatecznym beneficjentem projektu są nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w elbląskich szkołach i placówkach oświatowych. Podstawowym kryterium rekrutacji jest chęć nauczyciela do podjęcia studiów lub kursu na kierunku priorytetowym, rekomendacja dyrektora oraz zatrudnienie nauczyciela lub instruktora w jednej z elbląskich publicznych szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania. W ramach projektu dofinansowywane jest dokształcanie kadry pedagogicznej na studiach podyplomowych, magisterskich uzupełniających oraz kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu kierunków priorytetowych. Za kierunki priorytetowe uznaje się: język angielski, matematykę, fizykę, informatykę, oligofrenopedagogikę, tyflopedagogikę, surdopedagogikę, kierunki profilaktyczne. Przedmioty zawodowe w branżach gastronomicznej, budowlanej, drzewnej, elektrycznej i mechanicznej. Realizacja projektu wpłynie na podwyższenie kwalifikacji elbląskiej kadry pedagogicznej, zapobiegnie powiększeniu się bezrobocia wśród nauczycieli, spowoduje wzrost motywacji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Projekt „Nauczyciel XXI wieku”

- doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w Gminie Elbląg

W roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu planowany jest nabór uczniów do klasy o profilu informatycznym, w której realizowany będzie program dodatkowych zajęć matematycznych.

Program nauczania matematyki zostanie poszerzony o nowe treści i umiejętności wykraczające poza podstawę programową realizowaną obecnie na poziomie podstawowym. Chcemy stworzyć uczniom technikum - średniej szkoły zawodowej – możliwość kontynuowania nauki w szkołach wyższych, na kierunkach technicznych. Pragniemy realizować taki program nauczania, który umożliwiłby uczniom naszej szkoły poszerzenie wiedzy z matematyki o treści korespondujące z treściami materiału realizowanego na Wyższych Uczelniach.

W ramach dodatkowych zajęć uczniowie będą pogłębiać swoje wiadomości nie tylko merytoryczne, ale przede wszystkim umiejętności rozumowania. Kształtować będą one również w młodych ludziach ciekawość zdobywania wiedzy, która w niedalekiej przyszłości osiągnie zamierzony efekt. Chcemy, aby już na etapie szkoły średniej uczniowie oswajali się z językiem matematycznym w szerszym ujęciu. Dlatego zajęcia dodatkowe będą obejmowały elementy takich działów matematyki jak: logika, analiza matematyczna i algebra. Tego typu zajęcia będą w przyszłości przynosiły nie tylko owoce w postaci pozytywnych ocen, ale również satysfakcję i zadowolenie. (A.Ł)

Dnia 27 lutego 2009r. w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie, odbył się finał „Warmińsko-mazurskiego konkursu informatycznego INTERSIEĆ 2008/2009”. Naszą szkołę reprezentowali: uczeń klasy III TE Michał Ślepokura i Bartłomiej Ryś uczeń klasy II TD.

Nasi uczniowie przeszli dwa etapy internetowe i znaleźli się w finale etapu wojewódzkiego. Niestety, nie udało się im zakwalifikować do etapu ogólnopolskiego. Konkurs składał się z dwóch części:

1) część praktyczna (5 zadań)

2) część teoretyczna (10 zadań).

Uczestnik miał 30 minut na rozwiązanie każdej z części.

Konkurs obejmował takie zagadnienia jak:

- Obsługa systemów operacyjnych serii Windows,

- Możliwości systemów operacyjnych Linux,

- Wykorzystanie oprogramowania biurowego,

- Konfiguracje sprzętowe stacji roboczej PC,

- Możliwości i zagrożenia w wykorzystaniu sieci Internet.

Gratulujemy naszym uczestnikom i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu!

Dnia 31 stycznia 2009 odbyła się w naszej szkole Studniówka 2009. Zgodnie z tradycją miała ona miejsce w murach naszej szkoły – budynku Zespołu Szkół Mechanicznych. Jesteśmy dumni z tego powodu, gdyż jesteśmy jedyną szkołą w Elblągu, w której ten bal odbywa się w szkole.

W studniówce udział wzięło 64 uczniów wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni nauczyciele i rodzice. Łącznie bawiły się 152 osoby.

W bieżącym roku szkolnym są w naszej szkole cztery klasy maturalne: 4ta – wych. Joanna Kawula, 4tb – wych. Anita Łyko, 4th – wych. Daniel Żachowski i 4tk – wych. Leszek Kapczyński.

Głównym organizatorem studniówki była p. Magdalena Brzezińska, za kompleksową obsługę i dekoracje odpowiedzialna była wybrana przez rodziców firma „Kawiarnia u Aktorów”, a do tańca przygrywał zespół Rewers.

O godzinie 20.00 po uroczystym otwarciu balu przez dyrektora Ryszarda Smolińskiego wszyscy zatańczyliśmy tradycyjnego poloneza.

Nasza studniówka udała się. Było pyszne jedzenie i wspaniały nastrój panujący do białego rana.

O północy firma organizacyjna przygotowała super niespodziankę – tort z logo szkoły.

Po tak udanym balu należy mieć nadzieje, że czekająca nas matura również się uda i wszyscy ja zdamy.

Uczniowie klas maturalnych.

Zobacz zdjęcia.

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top