W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa oraz z Białegostoku, a najlepsi walczyli w finale.
Zadania finałowe podzielone zostały na trzy etapy - test z wiedzy teoretycznej, projektowanie systemów mechatronicznych oraz część praktyczną. W rywalizacji zespołowej zwyciężył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach, na drugim miejscu uplasowały się Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku. Duże emocje wzbudzał konkurs indywidualny. Pierwsze miejsce zdobył Paweł Pękala, podobnie jak w ubiegłym roku. W nagrodę otrzymał laptopa.
Organizatorzy planują w przyszłości rozszerzyć zasięg konkurs z wojewódzkiego na ogólnopolski.

Anna Kleina, rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga
Koordynator projektu „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka – część II” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu ogłasza zapisy na wykład otwarty W roku szkolnym 2010/2011, semestr LATO

Uruchamia się zapisy na udział w wykładzie otwartym z cyklu Wybrane zagadnienia współczesnej informatyki pt. „Inżynieria odwrotna”. Wykład odbędzie się w dniu 20-05-2011r. w auli PWSZ na ul. Czerniakowskiej w godz. od 10.00 do 14.00, poprowadzi go dr inż. Henryk Olszewski, pracownik Politechniki Gdańskiej i PWSZ w Elblągu.

Wstępnie rezerwujemy dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych w Elblągu 80 miejsc i dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu 80 miejsc. Rejestracji można dokonać on-line na stronie www.efs.pwsz.elbalg.pl lub u koordynatora szkolnego w dniach od 28-04-2011 do 18-05-2011 r.
31 marca br. w Instytucie Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyły się warsztaty informatyczne „ACE – system do budowy nowoczesnych sieci światłowodowych FTTx”.

Z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu spotkał się przedstawiciel przedsiębiorstwa C & C Partners Telecom Pan Andrzej Kuźnicki. Zajęcia objęły tematy usług w sieciach szerokopasmowych oraz nowoczesnych technologii w sieciach FTTx. Uczestnicy odbyli wirtualną wizytę w fabryce kabli TKF – „Virtual tour”, poznali mikroanalizację linii napowietrznych ADSS oraz zasady spawania światłowodów. Dodatkowo, na koniec zajęć każdy uczeń mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce tj. samemu wykonać złączenie światłowodów.

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu, na kierunku Informatyka – część II”

Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szkolenie, ze względu na swoją atrakcyjność zostanie powtórzone (poza projektem) dla studentów PWSZ w Elblągu w dniu 6 maja 2011 r.


Koordynator projektu
„Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka – część II”
realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu ogłasza zapisy na warsztaty (zajęcia pozalekcyjne) W roku szkolnym 2010/2011, semestr LATO

Uruchamia się zapisy na udział w warsztatach z udziałem firmy C&C Partners Telecom Sp. z o.o. pt. „ACE – system do budowy nowoczesnych sieci światłowodowych FTTx.” (zajęcia pozalekcyjne).
Rejestracji można dokonać on-line na stronie www.efs.pwsz.elbalg.pl lub u koordynatora szkolnego w dniach od 08-03-2011 do 25-03-2011 r.

Informacja o warunkach, jakie powinien spełniać uczeń ubiegający się o udział w warsztatach zawarte są w „Regulaminie rekrutacji na kursy i warsztaty”. Regulamin oraz wzór załączników do regulaminu dostępne są na stronie internetowej szkoły

ZAPRASZAMY Dzień otwarty w Zespole Szkół Mechanicznych 26 lutego 2011 roku (sobota)Zapraszamy serdecznie uczniów szkół gimnazjalnych wraz z rodzicami na Dzień Otwarty, który odbędzie się 26 lutego 2011 roku w naszej szkole. Nasi goście będą mieli okazję zapoznać się z naszą bogatą ofertą kształcenia, obejrzeć zmodernizowane pracownie oraz zapoznać się z ich możliwościami.

Projekt „Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy zmienia oblicze szkoły, sposób nauczania kładąc nacisk na solidne, praktyczne przygotowanie ucznia do pracy w wybranym przez siebie zawodzie.

Czytaj więcej: Dzień otwarty w Zespole Szkół Mechanicznych 26 lutego 2011 roku (sobota)

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top