Zapraszamy rodziców w dniu 7 grudnia 2016 r. o godzinie 16:30 na 1 środę miesiąca - konsultacje z nauczycielami wg następującego harmonogramu: informacja o dyżurach nauczycieli.

 

 

 

30 listopada 2016 r. uczniowie naszej szkoły, uczestnicy projektu „Przyjaźń bez barier – bogaci różnorodnością”, brali udział w warsztatach prowadzonych przez realizatora projektu „Zachować pamięć. Historia dwóch narodów”, uczestnika seminarium organizowanego w Instytucie Yad Vashen w Izraelu, pedagoga Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu.
Upowszechnienie wiedzy o historii i kulturze Żydów ze szczególnym uwzględnieniem historii Holokaustu to trudne zadanie, tym bardziej, że programy szkolne nie przewidują wystarczającej ilości godzin. Podczas spotkania uczniowie zaledwie „dotknęli” tematu. Spotkanie z przeszłością i jej dylematami etycznymi z całą pewnością wpływa na budowanie tożsamości oraz własnych postaw moralnych. Uczenie się o Holokauście jako o doświadczeniu ludzkim wykracza poza granice dyscypliny historycznej. Warto sięgać do sztuki, literatury i filozofii.
Warsztaty miały także podnieść rangę uniwersalnych zasad ochrony praw człowieka i przypomnieć o naszej indywidualnej odpowiedzialności za zwalczanie rasizmu i ksenofobii.

 

 

21 listopada 2016 r. uczniowie naszej szkoły, na zaproszenie dyrekcji Anglojęzycznego Gimnazjum REGENT w Elblągu, uczestniczyli w zorganizowanym dzięki inicjatywie Stowarzyszenia "Elbląscy Patrioci" spotkaniu z panem Januszem Niemcem - synem majora Antoniego Żubryda - legendarnego dowódcy Samodzielnego Batalionu Operacyjnego NSZ "Zuch".
Pan Janusz Niemiec – "Kustosz pamięci" o "Żołnierzach wyklętych", bohaterach którzy podjęli nierówną walkę z reżimem komunistycznym i jego sowieckim mocodawcą - określany jest jako "najmłodszy więzień polityczny Polski Ludowej".
Podczas spotkania pan Janusz opowiadał o swoich niezwykłych przeżyciach oraz dramatycznych losach swoich rodziców.

  

16 listopada 2016 roku trzech uczniów klasy 4A Zespołu Szkól Mechanicznych w Elblągu: Roman Powroźnik, Kamil Pańczuk i Jakub Stankiewicz miało zaszczyt i przyjemność wchodzić w skład komisji oceniającej prace plastyczne złożone na regionalny konkurs plastyczny „Przyjaźń bez barier”, zorganizowany w ramach projektu „Przyjaźń bez barier - bogaci różnorodnością”. Zadanie nie było proste, bo wszystkie prace zachwycały. Oceniając dziecięca twórczość pod uwagę brano samodzielność wykonania, pomysłowość, techniki plastyczne, ale przede wszystkim praca miała chwytać za serce i informować, że prawdziwa przyjaźń nie zna barier. I to właśnie przesłanie kierowało uczniami, którzy dokonywali wyboru.

 Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top